Mevspace

Innowacyjna metoda chłodzenia serwerowni

Energia geotermalna

Ekologiczne rozwiązanie

Chłodzenie wodne

Efektywna metoda chłodzenia

Nowoczesny sprzęt

Serwery dedykowane i routery

Autorskie rozwiązanie

Własne know-how

Autorska i efektywna
metoda chłodzenia serwerowni

MEVSPACE realizuje projekt, którego celem jest wdrożenie autorskiej, ekologicznej i efektywnej metody chłodzenia serwerowni z wykorzystaniem energii geotermalnej. Realizacja inwestycji polegać będzie na nabyciu specjalistycznych urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych, które kompleksowo wyposażą nową serwerownię modułową (kontener biurowy) oraz pozwolą na dostosowanie jej do świadczenia usług zgodnie z opracowanym procesem chłodzenia.

Dodatkowo, zaplanowaliśmy także w ramach projektu wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, które stanowić będą działanie uzupełniające do głównego zadania w ramach projektu.
Więcej informacji o tym, jak przebiegały etapy projektu unijnego, jak dbamy o ekologię i co zrobiliśmy, aby pozostać przy niskich cenach serwerów dedykowanych (przy rosnących cenach prądu) znajdziecie tutaj.

Serwerownia Mevspace

Etap 1

Rozpoczęcie projektu

Realizacja projektu pozwoli firmie MEVSPACE na znaczące podniesienie efektywności funkcjonowania Data Center poprzez wdrożenie innowacyjnych i konkurencyjnych na rynku metod utrzymania serwerowni. W dłuższej perspektywie celem jest optymalizacji kosztów i zużycia energii elektrycznej w nowym Data Center w stosunku do obiektów spółki już istniejących. Podniesie to także konkurencyjność MEVSPACE na rynku. Opracowana koncepcja projektu polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii i zakupie najnowocześniejszych urządzeń oraz oprogramowania w celu jej wdrożenia. Metoda, która została przez nas wypracowana i przetestowana w ramach samodzielnie przeprowadzonych prac B+R cechować się będzie znacznie zwiększoną wydajnością przy równoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i zasoby materiałowe, generując lepszy efekt ekonomiczny.

Etap 2

Zrealizowane centrum monitoringu

Wyposażenie biurowe centrum monitoringu jest niezbędne do stworzenia przestrzeni pracy dla pracowników monitorujących działanie systemu chłodzącego oraz analizujących pracę serwerów za pomocą nabytego oprogramowania do monitoringu jakości pracy Centrum Danych. Centrum monitoringu zostało wyposażone w monitory i stacje robocze, telefon VOIP. Osprzęt posłuży do sterowania i zarządzanie procesem chłodzenia i obsługi serwerowni. Na monitorach wyświetlane są bieżące informacje zbierane przez czujniki zamontowane w zmodernizowanej obudowie serwera MEVFrame dostosowanej do chłodzenia wodnego oraz przeprowadzane za pomocą nabytego oprogramowania do monitoringu jakości pracy centrum danych analizy dotyczące ruchu sieciowego, obciążenia itp.

Centrum monitoringu Wyszków

Routery

Etap 3

Zrealizowany zakup Routerów

Zostały zakupione routery Juniper, które są kompatybilne z sieciami SDN, zapewniając najlepszą na rynku przepustowość, gęstość i wydajność systemu, bez których dostawcy usług hostingowych i operatorzy chmur nie są w stanie spełnić wymagań sprzętowych i technicznych procesów realizowanych w Centrum Danych. Routery pomogły stworzyć wysoce nadmiarowe platformy zapewniające sprawną, nieprzerwaną pracę i wysoką wydajność nawet w największej skali. Zakupiono 3 sztuki, co jest liczbą niezbędną przy uwzględnionej przestrzeni serwerowej i planowanej liczbie obsługiwanych klientów końcowych dla zapewnienia wystarczającej pojemności dysków serwerów i mocy obliczeniowej. Ilość jest również zgodna z architekturą tworzonej sieci zaprojektowaną w trakcie badań. 

Etap 4

Zrealizowany zakup serwerów

Zakup maszyn klienckich (tzn. pierwszej warstwy), które są rdzeniem budowanej serwerowni, służąc do przechowywania ogromnych wolumenów danych. Konstrukcja zakupionych serwerów pozwala na zastosowanie opracowanej metody chłodzenia wodnego. Serwery te zostały poddane modyfikacji w celu zastosowania zmodernizowanej obudowy i restartera MEVframe, co zostało zlecone podmiotom zewnętrznym. Zakupiono 560 szt. co jest liczbą niezbędną przy uwzględnionej przestrzeni serwerowej i planowanej liczbie obsługiwanych Klientów końcowych dla zapewnienia wystarczającej pojemności dysków serwerów i mocy obliczeniowej. Ilość jest również zgodna z architekturą tworzonej sieci zaprojektowaną w trakcie badań. 

Nowoczesny sprzęt

Prezentacja Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie

Etap 5

Współpraca z Zespołem Szkół Nr 3 w Wyszkowie

Dzięki podjętej współpracy już na etapie wdrożenia wyników badań i rozpoczęcia świadczenia udoskonalonej usługi MEVSPACE przygotował praktyki i prezentacje dla uczniów oraz absolwentów szkół i uczelni. MEVSPACE nawiązał współpracę z Zespołem nr. 3 w Wyszkowie, w ramach której oferuje prezentacje i szkolenia. MEVSPACE na szkoleniach i prezentacjach przekazuje wiedzę w obszarze nowych technologii, obsługi urządzeń elektronicznych w serwerowni oraz oprogramowania sterującego przygotowując młodzież do praktycznego wykorzystania nabytych, dzięki szkoleniom, umiejętności.

Etap 6

Współpraca z SGGW

Dzięki podjętej współpracy już na etapie wdrożenia wyników badań i rozpoczęcia świadczenia udoskonalonej usługi MEVSPACE przygotował praktyki i prezentacje dla uczniów oraz absolwentów szkół i uczelni. MEVSPACE nawiązał również współpracę z SGGW, m.in. był obecny na dniach otwartych SGGW, na których się promował. MEVSPACE informował o technologiach, z których korzysta na co dzień w Centrum Danych. MEVSPACE prowadzi również cykliczne zajęcia na SGGW na temat m.in. technologii nowoczesnych i ekologicznych takich jak energia geotermalna i chłodzenie wodne.

Dni otwarte SGGW

Serwerownia Mevspace

Etap 7

Zakończenie prac

Realizacja niniejszego projektu wpłynęła na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, wzrost efektywności kosztowej oraz znaczącą poprawę jakości świadczonych usług hostingowych w stosunku do konkurencji. Wdrożono wyniki prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez kadrę spółki MEVSPACE, których celem było stworzenie prototypu ekologicznej i efektywnej instalacji chłodzenia serwerowni przy wykorzystaniu energii geotermalnej i który to cel spełniono. Dzięki zakończeniu prac MEVSPACE wykorzystuje pełną funkcjonalność infrastruktury. Wzrósł także potencjał wytwórczy firmy MEVSPACE, a Klienci otrzymali udoskonaloną usługę hostingową.

Galeria zdjęć

Projekt dofinansowany ze środków UE

Wdrożenie autorskiej, ekologicznej i efektywnej metody chłodzenia serwerowni z wykorzystaniem energii geotermalnej.

Numer umowy o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-I612/21.